Laptop Apple Macbook Pro

SP001

27,500,000

Bộ vi xử lý laptop

- CPU: Intel Core i5

- Bộ nhớ đệm: 3 MB Cache

- Tốc độ CPU tối đa: 2.70 GHz

Ổ cứng

RAM

Bộ vi xử lý laptop

- CPU: Intel Core i5

- Bộ nhớ đệm: 3 MB Cache

- Tốc độ CPU tối đa: 2.70 GHz

Macbook Pro

Bộ nhớ laptop

- Loại RAM: SDRAM DDR3

- Dung lượng RAM: 4 GB

- Tốc độ Bus RAM: 1600 MHz

Đĩa cứng laptop

- Loại ổ đĩa HDD: SSD

- Dung lượng HDD: 128 GB

Top